Darbo kodeksas 2015 m geguzes 3 d

https://one-2slim.eu/lt/

Kalbant apie Darbo kodekso nuostatas, darbdavys yra priverstas užtikrinti saugias ir higieniškas darbo sąlygas, o visi indai ir organizacijos privalo turėti pažymėjimą, t. Y. CE ženklą.

Sertifikavimas, t.y., gaminio atitikties įvertinimas, yra sistemingo patikrinimo, ar konkretus gaminys atitinka specialiuosius reikalavimus (įskaitant saugos reikalavimus, mechanizmas. Mašinų sertifikavimas turi keletą aspektų. Tikriausiai tai padarė dizaineris projektavimo etape arba gamintojas jo įgyvendinimo laikotarpiu. Sertifikuoti gali prekių gavėjas arba įmonė, laisva nuo gamintojo dizainerio, gamintojo ar gavėjo.Teisinis mašinų sertifikavimas buvo įvestas 2006 m. Gegužės 17 d. Direktyva 2006/42 / EB dėl mašinų. Spalio mėn. 21 d. Ūkio ministro įstatymu dėl būtiniausių mašinoms keliamų reikalavimų (Įstatymų leidinys Nr. 199, 1228 punktas, kuriuos ji gavo savo bute 2009 m. Gruodžio 29 d.Mašinų sertifikavimas galioja pačiai mašinai, keičiamai įrangai, saugos komponentams, statybiniams reikmenims, grandinėms, virvėms ir diržams.Visos Europos Sąjungos mašinų sertifikavimo kriterijai yra įtraukti į priedą Nr. 2006/42 / EB, pavadintą: Esminiai saugos reikalavimai ir sveikatos pagalba planuojant ir konstruojant mašinas.Be to, ši direktyva nustato mašinų skirstymą į ypač sunkias ir papildomas.Mašinų ir priedų, kuriems kyla didelis su jų veikimu ir naudojimu susijusios rizikos lygis, sertifikavimas šiuo metu atliekamas projektavimo lygiu. Kita įranga ir institucijos turi būti sertifikuojamos atliekant vidaus gamybos kontrolę.Apibendrinant, visi indai ir įstaigos, kurios bet kokiu būdu gali sukelti grėsmę darbuotojo, turinčio vietą, veiksmams ar sveikatai, taip pat yra sertifikuojamos, t. Y. Vertinamos.