Nyderlandu namo izeminimas

Elektrostatinio įžeminimo užduotis - sumažinti elektros degimo medžiagų sprogimo riziką elektrostatinės kibirkšties pabaigoje. Tai plačiai pripažįstama degių dujų, miltelių ir skysčių transportavimo ir perdirbimo srityje.

Elektrostatinis įžeminimas gali būti kitokia forma. Lengviausius ir mažiausiai sudėtingus modelius nukreipia nuo įžeminimo terminalo taip pat iš kabelio. Išsivysčiusios ir technologiškai pažengusios yra įžeminimo sistemos, įrengtos su kėbulu, apsauga, dėl kurios galima išduoti arba transportuoti gaminį, kai įžeminimas yra tinkamai prijungtas.

Elektrostatiniai įžeminimai paprastai pateikiami pakroviant ar iškraunant geležinkelio ir kelių tanklaivius, cisternas, statines, vadinamąsias dideli maišeliai arba proceso įrenginių elementai.

Pripildant arba ištuštinant skirtingo turinio talpyklas (pvz., Rezervuarus su milteliais, granulėmis, skysčiais, galima sukurti pavojingus elektrostatinius krūvius. Jų kūrimo šaltinis gali gyventi tuo pačiu metu maišant, pumpuojant ar purškiant degias medžiagas. Elektriniai krūviai susidaro kontaktuojant ar atskiriant atskiras daleles. Elektrinio įkrovimo kiekis bus apribotas elektrostatinėmis savybėmis, kurios susiduria tarpusavyje. Pelno ir staigaus kontakto su žemės ar neužpildytu tikslu gali būti sukurtas trumpas srovės impulsas, kuris bus atidarytas kibirkšties pavidalu.Nepakankamas dėmesys kibirkščių išleidimui gali užsidegti alkoholio ir oro mišinio, ty sprogimo ar blogo sprogimo. Elektrostatinis įžeminimas pašalina sprogimo pavojų dėl reguliuojamo elektrostatinio krūvio.